Panel eCommerce asocijacije BiH na Network konferenciji: Digitalni potpis kao prekretnica u bh. poslovanju !

Digitalizacija poslovnih procesa postaje imperativ u modernom svijetu, a centralna tačka te revolucije je digitalni potpis. Bosna i Hercegovina, sa svojim oscilacijama između težnje modernizaciji i privrženosti tradiciji, stoji pred izazovom: kako usvojiti i implementirati ovu tehnologiju u svom poslovnom okruženju? I dok su neki segmenti društva već prihvatili prednosti digitalnog potpisa, postoji li sistemska […]

Panel eCommerce asocijacije BiH na Network konferenciji: Digitalni potpis kao prekretnica u bh. poslovanju ! Read More »