Senad Šantić

Master’s degree, Entrepreneurship and Business Design

Senad Šantić je poduzetnik, osnivač i CEO kompanije ZenDev. Senad se školovao na Chalmers univerzitetu u Gothenborgu, gdje je stekao diplomu prvostupnika informacijskih tehnologija, dok mu je master diploma iz poduzetništva i razvoja biznisa. Kroz svoju profesionalnu karijeru je bio fokusiran na pokretanje vlastitog biznisa. Sa 20 godina osnovao je svoju prvu kompaniju.Santic group koja je nudila usluge razvoja web stranica. Sa 25 godina Senad je postao suosnivač druge kompanije na inicijativu profesora sa fakulteta s kojim je izgradio SaaS namijenjen školama u Švedskoj za evaluaciju procesa učenja. Zajedno sa svojim prijateljem Nikolom Mirkovićem, Senad je osnovao ZenDev 2016. godine. ZenDev je IT konsultantska kompanija, koja nudi usluge razvoja web i mobilnih aplikacija i e-commerce rješenja za klijente diljem svijeta. Najviše od svega Senad se pronalazi u kreativnom procesu stvaranja novih proizvoda, i zato ne čudi da ZenDev teži u tome smjeru i radi na razvoju svojih proizvoda pored usluga koje pružaju svojim klijentima.