Sastanak tematskog zagovaračkog tima – Pravni okvir za filantropiju

Online donacije su bile jedna od tema Trećeg sastanaka tematskog zagovaračkog tima održanog 22.02.2022. godine, a eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini je učesnik od samog početka ovog projekta. Želja je bila razgovarati o mogućnostima i narednim koracima koje je potrebno poduzeti kada je riječ o pravnom okviru za filantropiju online donacija.


Ako posmatramo trenutne regulative i odluke u BiH, ugovaranje eCommerce prikupljanja donacija nije dozvoljeno. Bitno je naglasiti da eCommerce asocijacija u BiH od svog osnivanja, kao jedan od glavnih stubova djelovanja ima u cilju omogućenje online kanala za donacije u našoj zemlji.

Zajedno sa Pravnim okvirom za filantropiju Fondacije Mozaik kao i 15 drugih fondacija i udruženja vrijedno radimo na aktivaciji i unapređenju ovog kanala za prikupljanje donacija koji je od velikog značaja.

Zajedničkim radom do olakšanja i omogućenja filantropije putem online kanala.