Partnerstvo sa Općinom Centar obogatilo našu listu partnera

eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini i Općina Centar potpisali sporazum o saradnji

Načelnik Općine Centar, Srđan Mandić, i naša izvršna direktorica, Belma Agić, zajedno su potpisali Sporazum o saradnji između Općine Centar i eCommerce Asocijacije u Bosni i Hercegovini koji za cilj ima unapređenje digitalnog poslovanja u ovoj lokalnoj zajednici te poboljšanje poslovnih procesa kroz eCommerce. Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i Adelina Džanković, sekretar Općine.

eCommerce asocijacija u BiH je prva asocijacija koja se bavi unapređenjem digitalnog ekosistema te poboljšanjem eCommerce poslovanja u Bosni i Hercegovini. Asocijacija radi na jačanju svih aspekata online trgovine sa ciljem da unaprijedi standarde e-commerce industrije u BiH i približi je svjetskim tokovima.

Općina Centar jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Grada. Veoma aktivna i poduzetna općina koja za cilj ima unaprijediti svoj rad kroz digitalizaciju.

Kako je pojašnjeno danas tokom potpisivanja sporazuma cilj saradnje je da se putem web stranice Općine Centar korisnicima omogući digitalno finansijsko poslovanje, a kako bi se pojednostavile i ubrzale procedure.

U narednom periodu Općina Centar intenzivno će raditi na stvaranju i razvijanju pozitivnog poslovnog okruženja u području elektroničkog poslovanja i razvoju eCommerce platforme. Načelnik Mandić istakao je opredjeljenje Općine Centar da razvija digitalne platforme kako bi se prije svega omogućila nesmetana dvosmjerna komunikacija građana i građanki sa jedne, i organa uprave sa druge strane.
“Proces digitalizacije koju namjeravamo provesti je složeni proces uspostavljanja novog, funkcionalnijeg sistema, na kojem je potrebno trajno i kontinuirano raditi”, naglasio je Mandić.

Agić je istakla da se zajedničkim snagama može djelovati i raditi na unapređenju digitalnog poslovanja te poboljšanju poslovnih procesa kroz eCommerce.

Potpisanim sporazumom definisana su međusobna prava i obaveze u provođenju ključnih aktivnosti koje su vezane za podizanje svijesti o eCommerce segmentu, povećanju broja i volumena kartičnih transakcija, prilagodbama legislative, te promovisanju sigurnosti online prodaje. Za pristup i članstvo u Asocijaciji kliknite na ovaj link: https://e-comm.ba/pristupnica/ ili pišite na contact-comm.ba