Napredovanje eCommerce-a u Bosni i Hercegovini: Ključni uvidi sa 7. GS1 konferencije

Uspješno je završena još jedna GS1 konferencija pod nazivom “50 YEARS OF TRANSFORMING TOMORROW”. Naša kolegica Merima Čarković, advokatica i članica našeg Upravnog odbora, vodila je značajnu panel diskusiju na temu Zakona o trgovini sa posebnim fokusom na elektronsku trgovinu.

Razgovaralo se o nizu ključnih tema, uključujući eRačun, 2D barkodove, inovacije u logistici, standarde za identifikaciju proizvoda, prikupljanje i dijeljenje informacija o proizvodima, prava potrošača i elektronsku trgovinu.

Ovaj skup je bio nastavak naših aktivnosti kojima potičemo razvoj elektronske trgovine na našem tržištu. Naš kontinuitet u radu i posvećenost unapređenju eCommerca na BiH tržištu bili su još jednom jasno iskazani kroz naše aktivno sudjelovanje i strateški pristup ovoj temi.

Panel diskusija donijela je nekoliko ključnih zaključaka:

  • Udruženje poslodavaca FBiH je pripremilo amandmane na nacrt Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH koji su proslijeđeni Federalnom ministarstvu unutrašnje trgovine, na koje je Federalno ministarstvo unutrašnje trgovine iskazalo pozitivnu reakciju na zaprimljene amandmane;
  • Tržište će ubrzo preplaviti nove generacije potrošača a postojeći Zakon o zaštiti potrošača BiH je zastario i neadekvatan da odgovori na nove oblike trgovine, kanale prodaje, načine poslovanja, te smo saznali da je pripremljen prednacrt Zakona o zaštiti potrošača BiH koji nažalost već tri godine se nije odmakao od te forme prednacrta.
  • Skrenuta je pažnja i na određene zloupotrebe prava od strane potrošača kada je u pitanju institut jednostranog odustanka od ugovora zaključenog na daljinu (putem interneta) i od neosnovanih reklamacija potrošača te neadekvatnog mehanizma zaštite trgovaca u tim situacijama.
  • Iako je elektronska trgovina već od 2019. godine regulisana u Republici Srpskoj saznali smo da je već prepoznata potreba za određenim izmjenama zakona o trgovini u RS-u te se radi na tome;
  • Istaknuta je važnost identifikacije proizvoda putem QR kodova koji osiguravaju da potrošač dobija potpune informacije o proizvodu čime se jača povjerenje potrošača u kupovinu;
  • Razgovarano je o načinima suzbijanja sive trgovine na našem tržištu, gdje je spomenuto da nacrt Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH donosi stroge novčane kazne za lica koja se bave trgovinom bez da su registrovani za tu djelatnost.

Želimo se iskreno zahvaliti našem partneru i organizatoru, organizaciji GS1, na pruženoj prilici da se ova ključna tema dodatno raspravi i promoviše. Njihovo prepoznavanje važnosti ovog pitanja i stvaranje prostora za dijalog i razmjenu ideja od suštinske su važnosti za napredak naše industrije.

Kao asocijacija, nastavljamo raditi sa odlučnošću i strateškim pristupom na postizanju naših ciljeva, sa fokusom na razvoju, poticanju i unapređenju elektronske trgovine na tržištu BiH.