Hasan Hasić

Direktor BAMCARD d.d.

Hasan Hasić je menadžer sa već 17 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru u vodećim bankama na tržištu s međunarodnim iskustvom i u IT tvrtkama. Posljednjih 12 godina radnog iskustva stekao je na rukovodećim pozicijjama. Specijalizirao se za digitalnu transformaciju i implementaciju inovativnih kanala, proizvoda i usluga. Ekspert je u upravljanju višerazinskom organizacijom prodaje u sektoru financija. Trenutno je direktor Bamcard prvog i jedinog procesnog centara i klirinške kuće u Bosni i Hercegovini. Hasan je vrlo odgovoran s jakim komunikacijskim i organizacijskim sposobnostima i također posvećen poslu i radnim aktivnostima.