Hana Hadžiabdić

Project coordinator | Internship

Studentica 3. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer menadžment i organizacija. Željna novih iskustava i spremna za rad na novim izazovnim zadacima, projektima i istraživanjima, Asocijaciju vidi kao jednu priliku za vlastiti rast, razvoj i unapređenje. Hana je izuzetno zainteresovana za eCommerce industriju i već je imala priliku da radi na projektima vezanim za ovu oblast. Na primjer, učestvovala je u istraživanju o eCommercu i Social commercu u marketingu. Pristupačna, organizovana i komunikativna osoba sa volonterskim iskustvom promocije i kreiranja događaja kao i soft skills vještinama.