Emir Šabić

Master´s Degree Information Management

Emir je iskusni projekt i program menadžer sa bogatom historijom upravljanja kompleksnim strateškim angažmanima u poljima informacijskih tehnologija, e-trgovine i bankarstva. Od 2017. godine Emir je dio Zalando grupacije, vodeće evropske internet platforme za modu i lifestyle, koja opslužuje skoro 50 miliona aktivnih korisnika u 25 zemalja. U ulozi program menadžera pri Zalandovom Globalnom Projekt Menadžment Uredu, Emir je rukovodio nekim od najvažnijih strateških angažmana kao što su razvoj novih komponenti za Zalandovu e-commerce platformu, menadžment brojnih softverskih migracija, kao i uvođenje novih tržišta i proizvoda. Počevši od 2021. godine, Emir rukovodi transformacijom projektnog portfolia pri Zalando Payments, fintech kompaniji unutar Zalando Grupacije, gdje je fokusiran na strateško planiranje i uspostavljanje najboljih portfolio i projekt menadžment praksi. Prije pridruživanja Zalandu, Emir je rukovodio velikim projektima razvoja softvera za vodeće američke klijente u hipotekarskom i bankarskom sektoru, a svoje iskustvo u domenu informacijske sigurnosti i revizije razvio je na pozicijama u bankarskom i konsalting sektoru u Bosni i Hercegovini. Emir posjeduje diplomu magistra nauka informacijskog menadžmenta pri londonskom City univerzitetu, kao i brojne projekt menadžment i IT certifikacije.