Dženan Muftić

Član

Svoje znanje o financijskoj tehnologiji i vještine stekao je u različitim vodećim ulogama u financijskoj industriji. Od 1996. do 2015. godine radio je u Raiffeisen banci BiH, prvo kao voditelj IT-a, a kasnije kao CIO. Razvio je strategije za implementaciju IT-a i upravljao projektima i procesima, što mu je omogućilo razvoj strateške vizije i praktičnog iskustva. U posljednjih pet godina Dženan je bio angažiran kao analitičar digitalnog poslovanja i transformacije osiguravajući da poslovni procesi i prateći sistemi zadovolje poslovne potrebe za digitalnim inicijativama, djelujući kao ključna poveznica između poslovnog i tehničkog područja, predlažući učinkovita rješenja i vodeći implementaciju promjena za bankarsku grupu Hypo Alpe Adria Bank / Addiko Bank AG, Sberbank Češka, Sberbank BiH i ASA Banku. U isto vrijeme obnašao je dužnosti CTO-a, CIO-a, COO-a, investitora i poslovnog savjetnika/programera za: ABC Software Development , Viberate, Olive, Manigo , Monri Group, CEOP – Centralne Operacije, HuHu, Bizon Media. Veoma je važno spomenuti da je Dženan aktivni učesnik inicijative Digitalizacija BiH društva, sa već 3 održana panela u Sarajevu.