Dženana Ždralović

Project coordinator | Internship

Studentica 3. godine menadžmenta na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Aktivna je u dva kluba na Internacionalnom Burč Univerzitetu, Student Ambassador Program i Business Development Club. Trenutno volontira u Fondaciji Izvor nade u Sarajevu, u Omladinskom centru Bugojno, te je bivši volonter u Omladinskoj mreži u Bugojnu i AIESEC-u u Bosni i Hercegovini. Vrlo aktivna mlada osoba koja pokušava biti što korisnija zajednici, pomjerajući granice u svijetu, pronalazeći nove vještine koje treba steći i prepreke koje treba savladati.