Ajla Delić

Secretary General at Bamcard

Ajla Delić je iskusna pravnica sa više od pet godina iskustva u pravnom savjetovanju lokalnih i stranih klijenata. Trenutno radi u „BAMCARD“ d.d. Sarajevo, jednoj od vodećih FinTech kompanija u Bosni i Hercegovini kao Pravni savjetnik gdje je fokusirana na rješavanje pravnih problema u vezi sa platnim prometom, regulatornim pitanjima kao i FinTech proizvodima. Osim toga, Ajla je prethodno radila za međunarodnu konsultansku/advokatsku kuću, gdje je savjetovala finansijske institucije i kompanije u vezi sa bankarskim i finansijskim pravom, pravom konkurencije i intelektualnog vlasništva. Ona također ima značajno znanje u oblasti korporativnog prava a posebno u vezi sa osnivanjem kompanija, M&A i usklađenost kompanija sa propisima.