Aida Soko

PhD

Aida je ekspertica u vođenju i upravljanju revolucijom digitalizacije kroz obuke i mentorstvo lidera privatnog i javnog sektora. Posjeduje snažnu ekspertizu u strateškom i finansijskom restrukturiranju, korporativnim i regulatornim poslovima, poreskoj i investicionoj optimizaciji, restrukturiranju državnih preduzeća, privatizaciji, spajanjima i akvizicijama, liderstvu i upravljanju talentima, korporativnim finansijama, javnim finansijama i javno-privatnim partnerstvima. Aktivan dioničar u poslovnim udruženjima, poslovnom mentorstvu i akademskoj areni.